Belépési nyilatkozat Letöltés - Word

Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete

 

BELÉPÉSI NYILATKOZAT

 

 

Alulírott ________________________________ kézjegyemmel igazolom,

hogy a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesületének tagja akarok lenni.

Kijelentem, hogy az Alapszabályzatban kijelölt feltételeknek eleget teszek, az

Egyesület célkitűzéseivel egyetértek, és tevékenységem során tiszteletben tartom

a VMÚE alapokmányaiban meghatározott elveket.

 

Újvidék, ________ . ____ . ____                     ________________________

                                                                                       ( a tagjelölt aláírása)

 

Személyi adatok:

Név:                                  ___________________________________

Születés ideje, helye:          ___________________________________

Személyi szám:                  ___________________________________

Lakcím:                            ___________________________________

Munkahely:                       ___________________________________

Foglalkozás:                      ___________________________________

Ha nem újságíró, melyik

lapot, rádiót, tévét stb.

tudósítja:                          ____________________________________

 

 

A belépési nyilatkozatot hitelesítette: ____________________________

                                                               ( A VMÚE megbízott tagjának aláírása)